tisdag 24 maj 2016

"Sex och samlevnads"-undervisning med hjälp av Padlet

Jag har precis varit och lyssnat på John Steinbergs nya föreläsning "Tillbaka till hjärtat" som handlar om kraften av mjuka värden och förmågan att se saker ur ett makro- och mikroperspektiv.

Föreläsningen bekräftade det jag känt starkare än någonsin den senaste tiden, att med goda relationer till sina elever kan man nå längre än någonsin. Att med innovativa sätt att utforma lektioner med hela hjärtat, digitala verktyg, fokus på det kunskapsinnehåll som ska inhämtas och med en humoristisk ton kan man nå långt under sina lektioner.

I veckan skulle jag starta sista området innan sommaren och skulle då undervisa det tacksamma området "Sex och samlevnad" Detta område har jag haft så många gånger förut och har ett material att plocka utifrån för att bygga upp undervisningen.

Som vanligt inför nytt område så googlar jag runt lite för att hitta infallsvinklar som jag tror kan intressera eleverna.

Denna gång föll jag över ett nytt youtubesläpp, en musikvideo som hade släppts samma dag.
Klippet kändes spot on med värme och en allafårvasomdevill-känsla och jag kände på en gång att detta måste jag göra något av och helt plötsligt hade jag dessutom tänkt om kring allt.

Jag plockade om den ursprungliga planeringen helt och hållet och gjorde något helt annat =D

Så....

Jag använde mig av verktyget www.padlet.com för att bygga en bra bas för det nya arbetssättet som jag snabbt bestämt mig för.

Padlet fungerar som en anslagstavla på nätet där man kan dela länkar, text och bilder med varandra.

Jag byggde nu upp en hel anslagstavla med centralt innehåll, bra länkar, pedagogisk planering, MP3-filer till bokens kapitel, deadlinedatum, ytterligare en länk till en padlet för redovisning, delade dokument för planering, rubriker till grupparbeten samt olika förslag på digitala vägar att redovisa.

Lägg till titel på sida, välj bakgrundsbild etc

Välj synlighet och vad besökarna kan göra

Lägg till egen url
Gör inlägg!
Här är en kopia av en av klassernas padlet:
Klicka här för att komma till padlet

Innan lektionen startade släckte jag ner i salen och satte på musikvideon och öppnade salen.
Medan eleverna satte sig så kände man hur nyfikenheten väcktes och öppnade upp för att en grymt bra start på området.Efter det presenterade jag grupparbetet utifrån de fem rubriker jag bestämt och kopplade det till fem olika redovisningssätt. Tanken var att detta skulle vara inspiration för olika sätt att redovisa och att eleverna snabbt skulle kunna komma igång, men de fick själva välja fritt vilken redovisningsform.

Innan jag avslöjade gruppindelningen fick de elever som spontant kände att de hade funnit intresse för något under den inledande diskussionen, som kanske inte helt låg under rubrikerna, men ändå hörde ihop med området, en möjlighet att göra ett enskilt arbete.
Under varje grupparbete ligger ett färdigdelat dokument för att eleverna ska kunna ha en gemensam planering och för att jag ska se hur de ligger till med arbetet.

När alla grupper hade fått en rubrik så var det full fart och lektionen var slut i ett huj och nästa pass kör vi dubbelpass =)

//Camilla, älskar att ha bra starters på nya områden.

söndag 15 maj 2016

Att vara anonym...

... Vad innebär det i provsituation?
Sitter och rättar prov denna kväll så att eleverna kan få tillbaka dem under morgondagen.
Har testat något "nytt" denna gång med eleverna eftersom detta har kommit upp som önskemål generellt på högstadiet. Det som önskats har varit att få göra anonyma prov.

Jag har testat detta förut genom åren med blandad effekt. Vissa elever har tyckt att det var bra, men att det egentligen inte spelade så så stor roll medan andra elever har tyckt att det var jättebra, men det har mest varit för min egen skull eftersom att jag har känt att det kan vara bra med distansen samtidigt som jag vill se mönster i rättningen.

Jag tror att det är bra att man rättar sina egna prov, tvärtom mot vad andra säger att det är så bra att man inte gör det eftersom man då är färgad av relation till eleverna. Just därför har jag testat att göra proven anonyma för att se om mina förutfattade antaganden kring elevernas resultat stämmer eller om det är en rättvis tolkning av det jag ser.

Varför är det bra att anonymisera istället för att byta prov med kollegan då?

Jo, eftersom jag rättar mina egna så får jag en bra bild över vart min egen undervisning brister; Brister det vid redovisningar? Enstaka metoder som generellt inte sitter? Någon missuppfattning av ett begrepp? Är eleverna bra på att dra slutsatser? Är de strukturerade? Hur noga är de med enheter? Använder de lika/olika metoder vid problemlösning? Osv..

Detta är viktigt för mig att få en känsla för, inte bara hur det gick för varje individ.

Denna gång kommer önskan från eleverna, och självklart så gör jag det gärna.
Det jag upptäckte denna gång var att det kändes enklare för mig själv att ge feedback utifrån det jag såg istället för att veta vem som ligger bakom det som skrevs, och det var spännande sen att ta reda på vem som var vem efteråt.

Hur gjorde jag denna gång?
Jag tog en årskurslista på alla elever, gjorde en ruta på alla prov och skrev ner siffrorna 1-85.
Sen delade jag ut dem på provet, när eleverna skulle lämna in såg de till att ha samma siffra på pappret som de extrablad som några lämnade in, och skrev sedan sin siffra vid sitt namn på pappret.

Årskurslistan använde jag sedan när jag rättat klart för att skriva deras namn på pappret. Tada!//Camilla, kommer utvärdera med eleverna kring detta och hoppas att de vill, liksom jag, fortsätta på detta sätt.


måndag 15 februari 2016

Emaze & Prezi - olika presentationsverktyg

Kikar ständigt efter det ultimata presentationsverktyget och vill kunna ställa om utifrån pedagogisk vinkel.

Det finns ju mängder av verktyg, förutom de vanliga powerpoint och keynote, som kan vara ack så effektiva ibland. Framförallt med bristande wifi eller möjligheten att kunna exportera lätt till andra format.

Har två andra favoriter som jag använder vid olika tillfällen som jag tänkte jämföra lite.

Emaze

I Emaze väljer man ett tema som passar det man ska prata om. Det som skiljer sig från Prezi, som endast använder en bakgrund, är att man har olika slides (sidor) men som med mindre effekter får det att se ut som man orienterar sig i samma bild.
Ska man t ex visa bilder som man tänker prata till så kan det vara lämpligt att använda sig av temat "konstgalleri" där effekten blir att gå runt i ett galleri som zoomar in på olika bilder. Om man ska göra något enkelt, så kan man använda de teman som är mer linjära.

Tänk på att anpassa effekterna utifrån temat så att effekten inte tar överhand från det du vill förmedla.

I Emaze kan du lägga in bilder, importera befintliga powerpoints, text och enkla grafiska element för att anpassa varje "slide"

1. Välj tema
2. Välj vilken typ av slide du vill bygga på; text, text+bild, bild etc.  Det hittar du på vänsterkanten.


På varje slide kan du lägga till olika media, text, figurer och diagram. Du kan även länka till youtubeklipp, som då visas direkt i sliden eller länka till en viss slide eller annat objekt i din presentation.3. Bygg enskilt eller tillsammans med någon annan genom att arbeta kollaborativt, observera att man bara kan arbeta en i taget.
4. Presentationen kan vara privat eller publik beroende på val av abonnemang. (Gratis = Alltid publik)
5. Om man skaffar sig ett pro-konto, kan man bl a exportera presentationen i pdf, videoformat eller offline-läge.
Så här kan en presentation se ut;

Powered by emaze

Prezi

Prezi fungerar på liknande sätt, man väljer ett tema för att sen fylla den med eget material, skillnaden är att i Emaze så har man olika slides som man fyller med material och sen ser temat till att det ser ut som det flyter mellan varje slide. I Prezi så utgår man från en stor yta som man fyller med material och låter sedan delmoment i bilden bygga en väg inne i bilden, som zoomar på de delmoment man vill visa upp.
I Prezi kan man också välja olika grafiska element, lägga in youtubeklipp etc


Fördelen med Prezi är att man kan ladda ner den i offlineläge, som pdf eller fjärrstyra en visning för upp till 30 deltagare genom att dela en länk.Här är ett exempel på en Prezi:Båda presentationsverktygen har sina olika fördelar, och det gäller att själv våga testa fram och tillbaka vad som passar en själv och det man vill presentera.

Jag tycker att Prezi har en stor fördel av att man kan visa i offline-läge, exportera den och att den är väldig ren i sitt bildspråk.
Emaze´s fördel är att den flyter bra mellan varje slide och att det medför att man känner att presentationen blir sammanhängande.

//Camilla, gillar även sina keynotes... men det får bli ett nytt inlägg.

lördag 26 september 2015

Molnet - Förskolans förhållningssätt till digitala verktyg.

Tobias Gyllensvärd, Anna Stigsdotter och Karin Sönnerås samtalar kring förhållningssätt kring digitala verktyg i förskolan.

Sammanfattning av samtalet:
 • Det är viktigt att man ser till att det finns en digital plan i förskoleområdet, detta för att det ska bli en jämn nivå oavsett vilken avdelning som barnen börjat på.
 • Användningen av surfplattorna varierar, någon tycker att det kan dra uppmärksamheten från andra lekar så de har ett rum där surfplattorna ligger tillgängliga när det passar, andra har surfplattorna alltid tillgänglig oberoende av rum.
 • Att inte hamna i ett appträsk, att se till att de fokusapparna 4-5st som används just nu endast finns tillgängliga, det ska finnas en tanke bakom varje app som används i barngruppen.
 • Att se till att förskolorna delar med sig av goda, enkla exempel. Ta del mellan avdelningar och grannförskolor för konkreta, pedagogiska tips. Det gäller all pedagogik; Utomhuspedagogik, skapande, kreativitet såväl som digital teknik. Tänk så mycket lättare det blir när vi kan dela med oss av goda exempel.
 • Variation. Viktigt att varje barn får en bra variation under sin vecka. Att inte bara bygga lego eller använda surfplatta.
 • Ett förhållningssätt att ta till vara på är; Det är vi som ska lära barnen, inte surfplattan! Se till att vara närvarande utan för den skull störa barnets kreativa process.
 • Att låta barnen gå från att vara konsument till producent. Låta eleverna skapa sina egna filmer.
 • All personal behöver fortbildning, när det kommer nya saker går det inte att bara kunna det. Man måste få tid till reflektion, diskussion och bearbetning för att ta till sig nya saker.

//Camilla, tycker att förskolan är en underbar plats! Tänk att få vara barn av i dag.

Molnet - distansundervisning?

I molnet pratades om distansundervisning.

Varför är "folk" så skeptiska till det?

Hur arbetar de? Och är det så att eleverna lämnas själva i sitt eget lärande?

På scenen samtalade Mats Östling från Johanna Fors från Korrespondesgymnasiet i Torås kommun.

Eleverna på gymnasiet kommer från ca 170 olika kommuner, folkbokförda i Sverige, men befinner sig inte alltid i Sverige pga av olika omständigheter.
Det finns elever som utövar elitidrotter i andra länder, föräldrar som reser mycket i sitt arbeta med sina familj eller som av psykiska eller fysiska skäl inte har möjlighet att närvara på vanlig skola. Eftersom att de då har sin undervisning via distans, så har de ändå sin fasta punkt i undervisningssammanhang.

Johanna ser distansundervisning som ett verktyg för elever att fortfarande få en "vanlig" skolgång, men som är anpassad till elevernas behov av närvaro, inlärningshastighet och inhämtning av tidigare kunskaper. 

Det finns en liten grupp av elever som behöver få ett mer effektivt sätt att läsa in sina studier och de finns de som av olika anledningar har en del att hämta igen. Skolan har lättare att bryta fasta strukturer då tid, plats och schema inte styr varje elevs individuella kurs.
Hon ser att med hjälp av digitala verktyg lämnas inte eleven till självstudier bara för att det är på distans, utan lärarna är högst tillgängliga och eleverna kan också välja att komma till skolans fysiska lokaler även om undervisningen fortfarande är nätbaserad.

Genom att använda sig av GAFE i samspel med eleverna kan varje lärare följa sina elevers process och hela tiden vara där med den formativa feedbacken så att lärandet kan sätta fart.

”Långt bort men nära” - Johanna Fors

Saker som kan vara problematiska: 
 • De digitala läromedlen! Lärarna på skolan producerar ofta egna material för att få ut det som de behöver till sina elever, då de hittills inte hittat något som samspelar bra med deras undervisning.
 • Utmaningen i att politiker och forskare har ett förutfattad mening om att distansundervisning generellt är en reservplan, inte ett förstahandsalternativ. Att det helt enkelt inte kan vara lika bra.
 • Socialt sampel? Hur får eleverna den sociala kompetens de behöver? De har gjort en undersökning, som de sedan jämfört med skolverkets undersökning kring vilka yrkesval som gör senare i livet efter gymnasiala studier. Vad de kunde se initialt är att det inte finns några tydliga skillnader.
 • Fysiska moment; Vissa delar av kursplanerna kräver närvaro, t ex är det en utmaning i de naturvetenskapliga ämnena hur de tillgodogör laborationsmomeneten.


Frågor som dök upp i mitt huvud när jag lyssnade var; Om vi ska anpassa vår undervisning, vilka hinder utgör vårt schema? Hur får till anpassningar för de elever som tappat delar av sin undervisning när livet fortsätter i små block på skolan?

//Camilla, funderar vidare på de digitala strukturer som finns.