onsdag 5 oktober 2016

Digital undervisning…. eller undervisning, kallar jag det


Digital undervisning…. eller undervisning, kallar jag det

Fick en fråga för ett år sen om hur jag trodde att det såg ut i skolan om 5 år när det gäller digitaliseringen. Frågan lämnade jag tillbaka med en motfråga; Hur såg det ut för 5 år sedan och hade du kunnat förutse vilka enheter, möjligheter och visioner som finns idag?

Frågan är så klart komplex och det går nog inte riktigt att förutse, bara ana vilka möjligheter som kan öppnas upp i framtiden. Vem hade kunnat förutse att en matematiklärare från Sverige byter klass med en matematiklärare i Peking och med hjälp av en robot, skype translate och digitala enheter, hålla i en matematiklektion tillsammans med den andra lärarens elever?

Teach Reach är ett skolinitivativ, som med hjälp av digital teknik ska inspirera lärare till kunskapsutbyte över landsgränserna, skapa ett forum som lyfter lärarnas yrkesskicklighet och passion för att undervisa och på så sätt visa en positiv bild över Svensk skola och då inspirera fler.

Spännande!

Läs mer här

Vi pratar mycket om hur vi ska arbeta med digitala verktyg i undervisningen, men min ståndpunkt blir att vi måste först få andra att inse vilka vinster vi kan göra och varför vi ska arbeta med digitala inslag i vår undervisning. Och på så sätt får vi med oss alla på denna resa.

Men vad gör jag då?

Jag arbetar med olika verktyg för att synliggöra elevernas kunskap, skapa intresse och visualisera abstrakta begrepp. Med hjälp av kollaboration, visualisering, interaktivitet, digitalt berättande och spelifierat lärande kan man få eleverna att både förstå svåra begrepp, fånga deras intressen och få dem att vilja lära sig mer. Och genom att använda sig av många olika multimodala verktyg så kan elever få tillgodogöra sig kunskap, använda olika metoder för att visa vad de kan och använda sin kreativitet. Att använda sig av digitala plattformar skapar också ytor där tid och rum spelar mindre roll och varje elev kan få den information de behöver, när de behöver den. Detta är en del av det arbete som de digitala verktygen kan tillföra i vår undervisning, som kompletterar den analoga delen av undervisningen så att lektionen kan bygga på det bästa av två världar.

För att blicka framåt, men förankra i nutid så lutar jag mig mot vår läroplan;

“Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”

“Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.”

“Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”

(Utdrag ur LGR 11 kap 1 & 2)

För att uppfylla detta anser jag att vi måste använda digitala verktyg för att lyfta undervisningen. De digitala kanalerna blir också viktiga för mig som pedagog och även jag får använda min kreativitet för att skapa de stödstrukturer som behövs för att vi tillsammans ska nå så långt som möjligt.

//Camilla Askebäck Diaz, lärare, utbildningskonsult och författare