tisdag 24 maj 2016

"Sex och samlevnads"-undervisning med hjälp av Padlet

Jag har precis varit och lyssnat på John Steinbergs nya föreläsning "Tillbaka till hjärtat" som handlar om kraften av mjuka värden och förmågan att se saker ur ett makro- och mikroperspektiv.

Föreläsningen bekräftade det jag känt starkare än någonsin den senaste tiden, att med goda relationer till sina elever kan man nå längre än någonsin. Att med innovativa sätt att utforma lektioner med hela hjärtat, digitala verktyg, fokus på det kunskapsinnehåll som ska inhämtas och med en humoristisk ton kan man nå långt under sina lektioner.

I veckan skulle jag starta sista området innan sommaren och skulle då undervisa det tacksamma området "Sex och samlevnad" Detta område har jag haft så många gånger förut och har ett material att plocka utifrån för att bygga upp undervisningen.

Som vanligt inför nytt område så googlar jag runt lite för att hitta infallsvinklar som jag tror kan intressera eleverna.

Denna gång föll jag över ett nytt youtubesläpp, en musikvideo som hade släppts samma dag.
Klippet kändes spot on med värme och en allafårvasomdevill-känsla och jag kände på en gång att detta måste jag göra något av och helt plötsligt hade jag dessutom tänkt om kring allt.

Jag plockade om den ursprungliga planeringen helt och hållet och gjorde något helt annat =D

Så....

Jag använde mig av verktyget www.padlet.com för att bygga en bra bas för det nya arbetssättet som jag snabbt bestämt mig för.

Padlet fungerar som en anslagstavla på nätet där man kan dela länkar, text och bilder med varandra.

Jag byggde nu upp en hel anslagstavla med centralt innehåll, bra länkar, pedagogisk planering, MP3-filer till bokens kapitel, deadlinedatum, ytterligare en länk till en padlet för redovisning, delade dokument för planering, rubriker till grupparbeten samt olika förslag på digitala vägar att redovisa.

Lägg till titel på sida, välj bakgrundsbild etc

Välj synlighet och vad besökarna kan göra

Lägg till egen url
Gör inlägg!
Här är en kopia av en av klassernas padlet:
Klicka här för att komma till padlet

Innan lektionen startade släckte jag ner i salen och satte på musikvideon och öppnade salen.
Medan eleverna satte sig så kände man hur nyfikenheten väcktes och öppnade upp för att en grymt bra start på området.Efter det presenterade jag grupparbetet utifrån de fem rubriker jag bestämt och kopplade det till fem olika redovisningssätt. Tanken var att detta skulle vara inspiration för olika sätt att redovisa och att eleverna snabbt skulle kunna komma igång, men de fick själva välja fritt vilken redovisningsform.

Innan jag avslöjade gruppindelningen fick de elever som spontant kände att de hade funnit intresse för något under den inledande diskussionen, som kanske inte helt låg under rubrikerna, men ändå hörde ihop med området, en möjlighet att göra ett enskilt arbete.
Under varje grupparbete ligger ett färdigdelat dokument för att eleverna ska kunna ha en gemensam planering och för att jag ska se hur de ligger till med arbetet.

När alla grupper hade fått en rubrik så var det full fart och lektionen var slut i ett huj och nästa pass kör vi dubbelpass =)

//Camilla, älskar att ha bra starters på nya områden.

söndag 15 maj 2016

Att vara anonym...

... Vad innebär det i provsituation?
Sitter och rättar prov denna kväll så att eleverna kan få tillbaka dem under morgondagen.
Har testat något "nytt" denna gång med eleverna eftersom detta har kommit upp som önskemål generellt på högstadiet. Det som önskats har varit att få göra anonyma prov.

Jag har testat detta förut genom åren med blandad effekt. Vissa elever har tyckt att det var bra, men att det egentligen inte spelade så så stor roll medan andra elever har tyckt att det var jättebra, men det har mest varit för min egen skull eftersom att jag har känt att det kan vara bra med distansen samtidigt som jag vill se mönster i rättningen.

Jag tror att det är bra att man rättar sina egna prov, tvärtom mot vad andra säger att det är så bra att man inte gör det eftersom man då är färgad av relation till eleverna. Just därför har jag testat att göra proven anonyma för att se om mina förutfattade antaganden kring elevernas resultat stämmer eller om det är en rättvis tolkning av det jag ser.

Varför är det bra att anonymisera istället för att byta prov med kollegan då?

Jo, eftersom jag rättar mina egna så får jag en bra bild över vart min egen undervisning brister; Brister det vid redovisningar? Enstaka metoder som generellt inte sitter? Någon missuppfattning av ett begrepp? Är eleverna bra på att dra slutsatser? Är de strukturerade? Hur noga är de med enheter? Använder de lika/olika metoder vid problemlösning? Osv..

Detta är viktigt för mig att få en känsla för, inte bara hur det gick för varje individ.

Denna gång kommer önskan från eleverna, och självklart så gör jag det gärna.
Det jag upptäckte denna gång var att det kändes enklare för mig själv att ge feedback utifrån det jag såg istället för att veta vem som ligger bakom det som skrevs, och det var spännande sen att ta reda på vem som var vem efteråt.

Hur gjorde jag denna gång?
Jag tog en årskurslista på alla elever, gjorde en ruta på alla prov och skrev ner siffrorna 1-85.
Sen delade jag ut dem på provet, när eleverna skulle lämna in såg de till att ha samma siffra på pappret som de extrablad som några lämnade in, och skrev sedan sin siffra vid sitt namn på pappret.

Årskurslistan använde jag sedan när jag rättat klart för att skriva deras namn på pappret. Tada!//Camilla, kommer utvärdera med eleverna kring detta och hoppas att de vill, liksom jag, fortsätta på detta sätt.