söndag 15 maj 2016

Att vara anonym...

... Vad innebär det i provsituation?
Sitter och rättar prov denna kväll så att eleverna kan få tillbaka dem under morgondagen.
Har testat något "nytt" denna gång med eleverna eftersom detta har kommit upp som önskemål generellt på högstadiet. Det som önskats har varit att få göra anonyma prov.

Jag har testat detta förut genom åren med blandad effekt. Vissa elever har tyckt att det var bra, men att det egentligen inte spelade så så stor roll medan andra elever har tyckt att det var jättebra, men det har mest varit för min egen skull eftersom att jag har känt att det kan vara bra med distansen samtidigt som jag vill se mönster i rättningen.

Jag tror att det är bra att man rättar sina egna prov, tvärtom mot vad andra säger att det är så bra att man inte gör det eftersom man då är färgad av relation till eleverna. Just därför har jag testat att göra proven anonyma för att se om mina förutfattade antaganden kring elevernas resultat stämmer eller om det är en rättvis tolkning av det jag ser.

Varför är det bra att anonymisera istället för att byta prov med kollegan då?

Jo, eftersom jag rättar mina egna så får jag en bra bild över vart min egen undervisning brister; Brister det vid redovisningar? Enstaka metoder som generellt inte sitter? Någon missuppfattning av ett begrepp? Är eleverna bra på att dra slutsatser? Är de strukturerade? Hur noga är de med enheter? Använder de lika/olika metoder vid problemlösning? Osv..

Detta är viktigt för mig att få en känsla för, inte bara hur det gick för varje individ.

Denna gång kommer önskan från eleverna, och självklart så gör jag det gärna.
Det jag upptäckte denna gång var att det kändes enklare för mig själv att ge feedback utifrån det jag såg istället för att veta vem som ligger bakom det som skrevs, och det var spännande sen att ta reda på vem som var vem efteråt.

Hur gjorde jag denna gång?
Jag tog en årskurslista på alla elever, gjorde en ruta på alla prov och skrev ner siffrorna 1-85.
Sen delade jag ut dem på provet, när eleverna skulle lämna in såg de till att ha samma siffra på pappret som de extrablad som några lämnade in, och skrev sedan sin siffra vid sitt namn på pappret.

Årskurslistan använde jag sedan när jag rättat klart för att skriva deras namn på pappret. Tada!//Camilla, kommer utvärdera med eleverna kring detta och hoppas att de vill, liksom jag, fortsätta på detta sätt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar