söndag 9 mars 2014

Kahoot.it och Math for life

Förra veckan drog vi igång igen efter sportlovet! =D

Härliga ungar som glatt studsade runt i vår fina lärmiljö. Det gällde att fånga upp dem igen, hitta lugnet och samla tankar.

Vi började morgonsamlingen med uppgiften; Skriv allt du är bra på; egenskaper hos dig själv, fritidsintressen, ämneskunskaper, lärstilar, kompisegenskaper osv
Fundera sedan på vad t ex "jag är bra på att pyssla" innebär.
Vad kan det innebära? Vad tänker du på?
Jag tänker genast; tålmodighet, kreativitet, materialkännedom, färg, form, och en hel massa mer.

När de är klara med sitt "Detta-är-jag-bra-på-brev" så ska de fnula på hur de kan använda dessa egenskaper i sin skolvardag. Vilka vill de arbeta på att förstärka? Utnyttja? Bättra på?

Sen var det dags för matte med år 7. Under kommande period kommer vi ha ett övergripande tema "Math for life" som kommer att fungera som en gemensam rubrik i de flesta ämnena, mer om detta kommer säkert i kommande blogginlägg =)


Vi har arbetat med bråk innan lovet och ska fortsätta med procent. Detta ska då naturligtvis göras med vardagsmatematik i åtanke.

För att påminna om de begrepp och metoder som vi har arbetat med så satt jag mig ner och planerade en kort repetition innan vi går vidare. Som vanligt öppnade jag min uppslagsbok för att plocka ur något att bygga på och hittade då en hederlig "sant eller falskt"-ruta med bra påståenden att samtala kring för att öka förståelsen för begreppen och metoderna.

Hmm... kändes inte helt rätt.... Kunde man inte hitta på något annat? Något som fångar dem på ett helt annat sätt än mitt glada ansikte när jag förklara uppgiften? ;)

Getkahoot.com har varit ett av de verktyg som jag har lagt i min "detta-ska-jag-testa"-länkar och nu kändes det mycket lämpligt. En frågesport där jag redan hade frågor klara och svarsalternativ =D

I kahoot kan man skapa tre olika frågetyper; Frågesport med poäng (med ett korrekt svar), diskussionsfrågor och statistikundersökning.

I kahoot skapar man sedan lätt frågor och lägger sedan till svarsalternativ och markerar vilket som är korrekt.
Man kan ha mellan 2-4st svarsalternativ. I mitt fall har jag då valt att skriva sant och falskt som svarsalternativ.
Man väljer också hur lång tid de som svarar ska ha som betänketid, mellan 5-120 sek.
När man sedan spelar kan det vara värt att nämna att man får fem sekunder från det att frågan ställs tills man kan svara. Ju snabbare man svarar rätt, desto mer poäng får man. Poängen för varje fråga startar med 1000p och räknar sedan nedåt i takt med tid, fel svar ger 0p. Det går att stänga av poängräkningen.

I sin Kahoot kan man lägga in bilder som man kan fråga frågor om och youtubeklipp.
Jag har än så länge bara testat "Quiz" och ser framemot att testa de andra alternativen.

Min första Kahoot!
Eftersom jag har flera klasser har jag testat quizen på olika sätt för att se vad som fungerar bra; som repetition efter lovet för att kunna gå vidare, som förkunskapstest och som exitticket. Alla uppskattades och det blev bra diskussioner, man behöver ju inte rassla igenom quizen utan pauser =)När man har gjort klart sin kahoot och ska spela med eleverna, måste de ha en valfri device tillgänglig. Man kan och dela in lag om man inte har stor tillgång och de kan vara med via dator, lärplatta eller telefon. Eleverna går till webbadressen Kahoot.it 
Sen trycker man på Launch. Då genereras en gamepin som de ska trycka in för att sedan skriva in ett nickname.
Sakta med säkert fylls då skärmen av olika nicknames och man ser hur många deltagare det är med i spelet. Tryck sedan på "play now" för att starta igång!
Viktigt; Du har din dator inkopplad till projektor, det är där frågorna kommer att visas samt poängställningen. Svarsalternativen kommer att visas i olika färgade rutor (som också pedagogiskt nog innehåller en symbol). På deltagarnas skärm kommer endast de färgade (med symbolerna) rutor att synas och de ska då klicka på den rutan som motsvarar svaret de vill ge.

Välj rätt svarsalternativ!


Här kan man se hur många som svarat respektive svarsalternativ
Poängställningen just nu!


Efter varje omgång visas poängställningen så att man ser hur man ligger till, detta tyckte eleverna var jättespännande.
När man är klar med quizen kan man ladda ner resultatet i form av ett excelark där man kan se varje grupps svar.


Tävligsavslut!
Nedladdat excelark på datorn


Man kan välja att lägga sina quiz publikt eller privat, man kan också dela med sig av sina quiz via länk. Detta är bra om man samarbetar med andra.

Tidsaspekten då?
Det är klart att det tar upp en del tid att testa dessa verktyg, men allt som är nytt tar en liten stund att kika igenom. 
Att skapa själva quizen tog ca 10 minuter eftersom att jag egentligen bara "översatte" en uppgift i boken till ett annat sätt att tänka. 
För eleverna tar det en stund första gången att förstå vad vad vi ska göra, hur vi ska göra och vad förväntas av detta sätt att arbeta på.
Lektion 2 med detta verktyg gick så mycket smidigare, några elever hade redan satt igång och skapat egna studentkonton, gjort egna quiz och förhört varandra på glosor, begrepp eller fakta under rasterna.

Vinst?
Nyfikna elever, genomgång på lektion som avslutas med "i slutet på lektionen blir det exitticket på de mål jag satt upp mha kahoot" som trigger funkade finfint, kan vi göra detta quiz igen? - befästa begrepp! Att göra ett quiz metodiskt genom att pausa och diskutera och sedan köra samma quiz igen leder till att eleverna gärna vill förstå rätt så att de kan vara snabba och svara rätt nästa omgång =)
Förståelse- jag ser ju hur många som svarar rätt eller fel och kan då anpassa undervisningen efter det.

//Camilla, älskar att testa nya saker som med hjälp av pedagogisk tanke lyfter lektionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar