fredag 4 november 2011

LPP & #Skolchatt

I Kvällens #skolchatt diskuterades elevdelaktighet, mycket intressant!
Vi kom fram till att elevdelaktighet kan visa sig på många olika sätt och att framförallt få dom att känna sig delaktiga är viktigt, även om man inte låter delaktigheten vara i varje detalj.
 Att man kan ha inflytande utan att vara delaktig, att känna sig hörd.
Att få en känsla av att vara en del av sammanhanget ger en meningsfullhet.
Att bit för bit lära elever ta ansvar ger också en skyldighet för oss att ge dem ansvaret för t.ex. planeringen.

Själv har lagt ner väldigt mycket tid på LPPer. De är färdiga, men alltid justerbara utifrån gruppen för att ge elevinflytande. Vi diskuterar tillsammans igenom LPPn. Ibland som en slags "remiss" där allt redan är ifyllt, men justerbart efter diskussion/önskemål/värderingsövning (Gör ibland 4hörnsövningar där jag ställer frågor om vilka arbetssätt, utvärderingsform, enskilt eller i grupp, som föredras i just den gruppen. Blir väldigt bra diskussioner). Ibland lämnar jag helt blankt under vissa rubriker, som eleverna tillsammans ska fylla i, enas i klassen. Eller lämnat blankt så att det blir en enskild LPP för varje elev.

Här är en av mina LPPer, som jag använt i år8 inom Biologi; Blodomlopp och andning


//Camilla, fick tydligen lite nytt att ta tag i. Har tydligen kommit något de kallar Lgr11 medan jag var föräldraledig??  ;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar