fredag 29 mars 2013

Google apps - att använda docs och form(ulär) till återkoppling.

För några veckor sen så var det dags att skriva ett mitterminsomdöme till alla mina fina elever. För att det ska bli ett dokument som de verkligen kommer att läsa så tänkte jag att det bästa sättet att få elever att vara aktiva är få dem intresserade och involverade.

Självklart har man elever som är intresserade av sitt omdöme utan att involvera dem för mycket i förjobbet =)

Men för att väcka allas intresse så bestämde jag mig för att göra omdömet som en dialog, dvs de skriver ner deras tankar kring deras eget lärande och jag skriver ett "svar" tillbaka.

Men hur skulle jag göra detta smidigt? Dels få in allas svar och på ett enkelt sätt kunna svara.


Vi använder google apps på min skola och dessutom har alla elever en varsin dator.

Så jag gjorde ett google docs med frågor som jag mejlade ut till alla elever. Dokumentet tilldelades endast "visa" redigeringsbehörighet, men att dokumentet hade "publikt" delabehörighet.


Redigeringsbehörighet och delabehörighet

Här ser man länken som man klistrar in
Instruktionen blev följande;
1. Öppna mitt dokument och kopiera tabellen till ett eget docs.
2. Namnge dokumentet "Matteiup - eget namn".
3. Ge dokumentet  "redigera" redigeringsbehörighet och "alla med länken" som delabehörighet.
4. Svara sedan på frågorna i tabellen.
5. Ta sedan länken till ditt docs och lägg in den i detta formulär.

Matematikformulär gjort med Google forms

Eftersom eleverna dessutom lägger in deras länkar i ett google formulär, skapas en fint kalkylark där allas namn, årskurs och länk ligger i fina rader. Lättillgängligt!


Kalkylark

När eleverna gör på detta sätt har jag möjligheten att snabbt gå in deras docs och skriva ett svar efter deras egna tankar och samtidigt koppla det till;

Feed back: Vad har eleven visat för kunskap?


Feed up: Hur förhåller det sig till målen (i Lgr 11)?

Feed forward: Vad är nästa steg och hur kommer vi dit?


// Camilla, uppskattar verkligen Google apps fina fördelar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar