lördag 26 september 2015

Molnet - Förskolans förhållningssätt till digitala verktyg.

Tobias Gyllensvärd, Anna Stigsdotter och Karin Sönnerås samtalar kring förhållningssätt kring digitala verktyg i förskolan.

Sammanfattning av samtalet:
  • Det är viktigt att man ser till att det finns en digital plan i förskoleområdet, detta för att det ska bli en jämn nivå oavsett vilken avdelning som barnen börjat på.
  • Användningen av surfplattorna varierar, någon tycker att det kan dra uppmärksamheten från andra lekar så de har ett rum där surfplattorna ligger tillgängliga när det passar, andra har surfplattorna alltid tillgänglig oberoende av rum.
  • Att inte hamna i ett appträsk, att se till att de fokusapparna 4-5st som används just nu endast finns tillgängliga, det ska finnas en tanke bakom varje app som används i barngruppen.
  • Att se till att förskolorna delar med sig av goda, enkla exempel. Ta del mellan avdelningar och grannförskolor för konkreta, pedagogiska tips. Det gäller all pedagogik; Utomhuspedagogik, skapande, kreativitet såväl som digital teknik. Tänk så mycket lättare det blir när vi kan dela med oss av goda exempel.
  • Variation. Viktigt att varje barn får en bra variation under sin vecka. Att inte bara bygga lego eller använda surfplatta.
  • Ett förhållningssätt att ta till vara på är; Det är vi som ska lära barnen, inte surfplattan! Se till att vara närvarande utan för den skull störa barnets kreativa process.
  • Att låta barnen gå från att vara konsument till producent. Låta eleverna skapa sina egna filmer.
  • All personal behöver fortbildning, när det kommer nya saker går det inte att bara kunna det. Man måste få tid till reflektion, diskussion och bearbetning för att ta till sig nya saker.

//Camilla, tycker att förskolan är en underbar plats! Tänk att få vara barn av i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar