måndag 14 september 2015

NO NO eller kampen om tiden...

Har funderat mycket kring tid senaste åren....

I föränderlig tid
Tidsåtgången att sköta sitt arbete har förändrats och det är svårt att sätta fingret på vad det är som skiljer från förr. Är själv inne på år 14 som lärare och jag märker stora förändringar i "vad jag gör", "hur jag gör" och "varför jag gör" Många av er som läser vet att jag är en stark IT-förespråkare men som är mån om att det pedagogiska är nummer ett och användningen av IT är till för att stärka det.

Och för att spara tid.

Men spar det verkligen tid?
Jag upplever att med digitaliseringen har vi också skapat ett helt nät av regler och "du måste göra såhär" i takt med att IT har tagit större plats.

Tänk er in i detta scenario, som är på riktigt, för ca 10 år sedan;
Jag har haft NOlektion med en klass, närvaron för jag in i min kalender där jag skrivit in alla elevers namn. Denna kalender tar jag med mig till lärarrummet och plockar ner alla fem klasspärmar, eftersom att NOgruppen är blandad från fem klasser.
Förhoppningsvis förde jag in alla (!) lektioner när dagen var slut eller när jag fick en lucka. Ibland flera dagars frånvaro. Oavsett frånvaro eller ej, skulle en lärarsignatur in i varje pärm, på varje pass.  (12 lektioner NO x 5 pärmar) + matten.
Nu kan ni alla bara nicka och hålla med om att direkt föra in närvaron i ett datorsystem är bra mycket tidseffektivare??

Eller?

Eller hur är det nu? Frånvaron måste ju föras in innan lektionen är slut, eftersom att OM någon elev är ogiltigt borta så måste det gå iväg ett notis om detta till vårdnadshavare. Ett mail som ibland blir knas för att eleven var hos tandläkaren eller man råkade att inte klicka i "sen ankomst" och så vidare.. Vad händer då? Jo, då kommer det såklart ett mail från vårdnadshavare som förklarar varför eleven var frånvarande, som man sedan svarar på. Såklart. Tidsåtgång? (Och här tycker jag egentligen att det såklart är ett bättre och säkrare system där vi kan fånga upp elevernas frånvaro bättre, men nu pratar vi om tiden)
En gång i månaden är det sedan dags att kolla igenom sina mentorselevers frånvaro och vid en viss procentsats lägga in åtgärder. Tidsåtgång?

Veckobrev?? De första fem åren hade mina elever en kalender där de skrev upp allt som föräldrarna och de själva borde veta, men min hjälp, tillsammans på mentorstid, eftersom elever med ökad ålder ska ges ett större ansvar för sin skolgång. Fler föräldrar tycker numera att veckobrev är en självklarhet och att det ska komma kontinuerligt på samma veckodag varje vecka. Gärna med tydlig information där vi lärare i detalj har skrivit varje moment som ska göras av deras barn under kommande vecka. Tidsåtgång? Finns såklart tusen olika sätt att göra detta på för att minska denna tidsåtgång...

Formativ bedömning är grymt! Men när det inte räcker att eleverna vet varför, hur och vad som händer sen, utan vårdnadshavare ska också ha denna info, utförlig, dokumenterad och gärna med en egen plan för hur detta barn ska utveckla just denna förmåga. Det räcker inte längre med att lita på profession och samspelet i klassrummet. Det räcker inte (och gjorde kanske inte då heller) med ett "Det går bra" som omdöme.

Mailkontakt? Ehrm... När jag började jobba fanns det inget internt epostsystem som användes. Behöver jag säga mer om tidsåtgången där?
Men jaaaaa, det är klart att epost underlättar mitt arbete. Hur skulle det se ut i mitt postfack om all info skulle gått pappersvägen i detta samhälle? Gah!

Vi hittar många liknande exempel på hur effektivisering mha IT och skärpning av regler tar ut varandra. T ex i iupsamtal, föräldrainformation, interninformation, åp, pu eller betygssättning.
Återigen regler som gör att trots att det torde vara tidseffektivt så har samhällets regler skärpts kring hur saker ska göras = Mer tid. (Men bra!)


NO more tid i NO
Jag skickade ut en tweet;
Och responsen kom omedelbart! Gå in och läs på twitter.
Några av mina reflektioner, kopplat till att tidsåtgången att undervisa i NO är något att fundera kring.

 • Använder man matteboken till större del om man har mycket NO i sin tjänst, för att NO tar så mycket tid? Hade man arbetat annorlunda i matematik om man hade haft färre timmar undervisning i NO? 
 • Att undervisa i NO är komplext, det är en blandning mellan Teoriämne och Prestämne. Man har både ett tungt teoretisk och abstrakt innehåll att förmedla på lämpligt sätt samt att arbeta praktiskt för att upprätthålla de kunskapskrav man har. Att arbeta praktiskt vet alla (framförallt prestlärare) att det kräver sin tid i förutseende i beställningar, framplock och undanstädning. Om man då lägger till aspekten säkerhet i form av faktiska säkerhetspapper som ska skrivas inför labb. Vilka vägar kan vi hitta för att underlätta detta i samspel med kollegor?
 • Att antal timmar att göra tre ämnen på är knapp, liknande som i SO. Ca 30h/ämne/år, dvs ca 90h för all fysik för år 7-9. Hur fördelas det centrala innehållet? Vilka knytpunkter med andras ämnen kan vi hitta för att få loss med tid och skapa en mer meningsfull planering för våra elever? För att spara tid åt dom? Ämnesintegrerat med sina egna ämnen?
 • Betygssättningen i NO är tuuung! Och där också den kontinuerliga formativa bedömningen viktig. Hur gör vi detta på ett effektivt sätt?
 • Att förskjutningen av vad som krävs av en elev för att nå E är inte jämförbar med vad som krävdes för ett G. Hårddraget; Faktakunskaper kontra Förmågan att... Tar längre tid att återkoppla till elev än förut, vilka verktyg kan vi använda för att göra detta på ett sätt som både elev och vårdnadshavare förstår?
 • Att tillgången på en ämnesadekvat sal är A och O. Att vara fri i sitt ämne och kunna lyfta här och nu när man har elever på hugget. Det brister när man står där i vanlig sal och inte har tillgång till alla pedagogiska verktyg. Vad behöver man? Kan man fixa det?
 • NO har institutionsarbete som tar tid. Kemikalier, gaser etc som ska förvaras, slängas och beställas in efter konstens alla säkerhetsregler. Vem tar ansvar? Jag tror det behövs en tydlig ansvarsfördelning för att alla inte ska springa på alla bollar och tid avsatt till detta.

Kollegial spartid
En annan sak jag grunnat på är alla dessa otroligt bra facebookgrupper som finns med många härliga, kreativa sätt att fånga våra elevers intresse på. Det är fantastiskt att ta del av allas olika planeringar där elever samverkar, gör projekt och blandar estetisk verksamhet i sina ämnen. 
Men vart finns år 6-9-lärarna i detta? Det känns som kreativiteten, skapandet och elevernas egna intressen boxas in mer och mer i takt med stigande ålder. Undersök själva en facebookgrupp som har  tips till lärare som sträcker sig inom ett ämne F-9. Kan ni se skillnaden mellan F-5 och 6-9? Vad har betygen för påverkande faktor i detta tror du? När man ska stå till svars för de 340 enskilda betyg man ska sätta efter ca 15h (i mitt fall i NO) i varje ämne?
Jag älskar att låta eleverna finna sammanhang och egenintresse i sitt lärande. Men tiden är knapp och det gäller att hitta strategier för detta. Så om vi alla blir bättre på att dela, kan detta än mer leda till "Kollegial spartid" för att man kan få ta del av ett smörgåsbord av beprövade idéer, förståeliga pedagogiska planeringar och de stora frågorna som lockar fram djupet i kunskapen och får eleverna att bli nyfikna.


Jonglera långsamt och med rätt bollar
Sen tror jag generellt på att vi alla måste inse att vi bara kan göra en sak i taget för att de ska ge effekter i det långa loppet oavsett inom vilket område det är. 
Vi kan inte jonglera med komplexa bollar och tro att de kommer att stanna i luften om vi kastar in flera samtidigt. Kasta in en i taget för att utmana, men låt jongleringen få ta sin tid innan nästa boll kastas in.


Sen för att citera Micke Kring; "Att alla har tid, men att vi mantrar in att vi är så stressade så att vi tror att vi inte har tid? Fast egentligen handlar det om prioriteringar om vad som är viktigt och att vi gör rätt saker? Och att om vi organiserar och gör rätt saker har vi massor av tid?" 
- Kan inte annat än att hålla med, vi måste ägna tiden vi har till att göra rätt saker.

//Camilla, måste dra ett varv till kring detta med tid #Älskarmittjobb #Stoltlärare #Serframemotattträffaminaelevervarjedag


1 kommentar:

 1. Från en likasinnad kommer denna reflektion på din text: Enligt uppgift från företaget Skola24 ska de snart kunna skicka automatiska mail vid 5%,10% osv frånvaro per elev. Detta efter ett upphandlingskrav från Stockholms stad. Gillas skarpt!
  Dessutom - om vi hade bra matteböcker som stödde läroplanens intentioner och inte till 90% ägnar sig åt färdighetsträning kanske de skulle kunna vara ett bra stöd? Och ja, det tar längre tid idag om man inte tar bort det som "sitter i väggarna". Jag jobbar med att flytta fokus från görande till lärande och det är en kulturförändring som tar tid. I synnerhet på lågstadiet.... VI har ju alltid..... får jag höra ofta. Och då hinner vi inte med det vi ska. Släpp taget om måstena. Gör det som är viktigt och som verkligen ingår i uppdraget. Och gå till din chef med denna sammanställning och kräv omfördelning av dina timmar! Du ska orka med och räcka till som pedagog - och dessutom behöver du känna att du lyckas för att fortsätta i jobbet! Kram #Älskarmittjobb #Stoltlärare #Serframemotattträffaminaelevervarjedag

  SvaraRadera