söndag 27 april 2014

Att slutföra...

...kurser som man påbörjat.

För några år sedan läste jag en kurs, lärde mig en hel del och startade en massa tankar som jag har byggt vidare på genom åren. Det jag tyvärr inte gjorde var att skriva dessa A4 med reflektioner som skulle lämnas in för att få högskolepoängen.

Dumt.

Men ändå, är inte all skola till för att vi ska lära oss saker och inspireras till att fortsätta med de kunskaperna? Eller är inlämningar de som räknas? ;)

Ni hör ju på resonemanget att jag helst skulle slippa göra dessa reflektionsuppgifter eftersom att det nu är svårt att i efterhand skriva om sina aha-upplevelser kring digitala verktyg när man är insyltad mitt i och inte kommer jag ihåg exakt vad jag tänkte då.

Jag har alltså några obligatoriska blogginlägg att göra och några uppgifter att lämna in, så nu gör jag ett försök till, här kommer nu ett blogginlägg där jag kommer att besvara lite frågor och länka till redan skrivna inlägg som passar som reflektion.

Personliga lärmiljöer
Jag tycker om att skapa egna lärmiljöer och se vilka som kan användas till olika tillfällen.
De som jag använder mest just nu är Schoolsoft, Google sites och Blendspace.
De är användbara på olika sätt.
I Schoolsoft håller vi koll på mål, resultat på uppgifter och när vad ska vara färdigt.
Google site används som en hemsida där jag kan samla användbar info till eleverna eller lägga upp tillfälliga enkäter jag vill att de ska besvara. Blendspace för att skapa en kurs, där man kan lägga olika moment som ska genomföras.

Jag ser nackdelar med alla plattformar, men använder deras fördelar utifrån erfarenhet av att ha testat igenom dem.

Interaktiv tavla
Jag har mycket liten erfarenhet av interaktiva tavlor i praktiken, har gått kurser på dem och diskuterat, testat och byggt saker i dem, men inte funnit dem som optimala för mig.
Jag använder istället en iPad kopplad till projektor via Airserver för att skapa den interaktiva delen genom att använda delar av appar till genomgångar eller elevaktiviteter.

Exempel på skillnader och likheter; Den stora skillnaden är att man kan spara lektionsidéer digitalt, en del saker är snyggare digitalt än om jag själv ska rita upp dem på tavlan och interaktiviteten. Likheterna är att eleverna kan rita på den interaktiva tavlan likväl den vanliga tavlan.

Jag tycker att interaktiva tavlor skapar en dimension till när eleverna blir mer aktiva och intresserade av det man gör. Däremot som nackdel så tror jag att om inte materialet man bygger inom de olika programmen är tillräckligt genomtänkt så kommer eleverna att tröttna på de häftiga interaktiva delarna, dvs nyhetens behag.

E-möten
1. Tycker du att möten över nätet är ett bra verktyg för samarbete? Hur? Varför inte?Möten över nätet är definitivt ett bra verktyg för samarbete då man kan mötas på vilken tid och plats som helst.

2. Tror du att du kommer att fortsätta att använda det verktyg du testat för att samarbeta på distans?Absolut!

3. Fanns det teknikproblem med E-mötet? Beskriv. Inga teknikproblem, men man ska tänka på om hur stor roll ljud och bild spelar in. Är det någon som senare ska titta på mötet eller är det en snabb fråga som ska diskuteras?

4. Har du erfarenhet av andra system för möten via webben? I så fall vilket föredrar du? Varför?Jag har testat på skype och google hangout ,och jag tycker att Google hangout fungerade suveränt.
Här kör vi Google hangout i #Digiskol sammanfattningen.

5. Kan du använda e-möte och videokonferens i din profession? Hur? Varför inte?Det har jag redan gjort, att diskutera pedagogik med en grupp människor med begränsad tid så är det bra att kunna boka in en tid vid datorn för detta, föredrar att se personer som jag pratar med framförallt om man diskuterar med flera.

6. Vilka för- och nackdelar ser du med det system du testat? Fördelarna är absolut tid och rum, dess obegränsbarhet. Nackdelar ser jag inga.

Digitala presentationer
Blogginlägg om Prezi

Lärande spel, mobiltelefon och Surfplattor och appar.
Dessa tre samlar jag in under en rubrik.
Här vill jag hänvisa till bloggen i helhet, jag har vid ett flertal gånger bloggat kring dessa teman och svaret på frågan;
Kommer du att använda detta i din undervisning?
Är: Ja, ja och ja!
Lärvinster med detta är mobilitet, elevinteraktion, intresseväckande, spelbaserat lärande, elevpublicering, digitalt berättande, visualisering och simulering.

// Camilla, hoppas att jag tar de andra saker snabbt nu så att detta blir färdigt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar